divendres, 30 de març del 2012

Cagalló / Cagallón

En l'entrada de hui ens estalviarem la foto. Disculpes per la inactivitat del blog, però primer les festes (Magdalena i Falles) i després feina universitària m'han tingut ocupat. Tinc una bona llista de parauletes preparades esperant el seu post, en part gràcies a la magnífica iniciativa paroletas, que vos recomane seguir a Twitter.

Hui vos parle de "cagalló". Tot el món sap què és, veritat? M'estalvie la definició de la paraula en este post escatològic. En castellà la paraula equivalent és "zurullo". "Cagalló" la trobem ben viva al valencià, i a tot el català en global, i també en el castellà parlat a les terres valencianes, on es realitza com en aragonés, "cagallón". És comú creure que "cagallón" s'usa en tot el castellà ja que també en el castellà parlat a les zones valencianoparlants s'usa molt, però no és així. Sols trobarem esta paraula a les terres de parla catalana i a les terres de parla (o substrat) aragonesa.

diumenge, 11 de març del 2012

EstralL'estral és una ferramenta agrícola utilitzada per a tallar fusta, generalment, tot i que també ens vénen a la ment imatges de guerra quan la nomenem. El català coneix i usa la forma destral, i el castellà també la coneix, si bé la delimita a un tipus de destral concreta, molt xicoteta, i el seu ús és molt minoritari enfront del majoritari "hacha". En valencià s'usa estral, amb l'obertura característica de la "e" que inicia la paraula en valencià, pronunciant-se com una "a". El castellà xurro l'usa de la mateixa manera. Algunes explicacions, com la del Diccionari Català-Valencià-Balear, se centren en la pèrdua de la "d". El fet que eixe fenomen només es done a terres valencianes ens porta a pensar que l'ús estral en valencià i en castellà xurro és una petjada més de l'aragonés a les nostres terres, ja que utilitzem la mateixa forma que encara viu a les valls pirenaiques i al parlar baturro diferent dels usos de la resta del català i la resta del castellà que conserven la "d" inicial.

dimecres, 7 de març del 2012

Enchegar

Enchegar, en tot el català, "engegar", vol dir arrancar una cosa, fer-la anar. La paraula està viva a pràcticament tot l'Aragó i moltes voltes ha estat, simplement, considerada un catalanisme. En realitat enchegar és una paraula típica de l'aragonés, i hem de trobar en el substrat aragonés mateix la raó de la seua presència en aquelles terres. En valencià popular engegar està en desús, arraconada per un castellanisme, però curiosament encara la podem escoltar en les comarques xurres valencianes amb força i vivacitat.

diumenge, 4 de març del 2012

Feleguera


La "feleguera", en valencià falguera, és una planta molt típica de zones humides. És una paraula usada en els parlars xurros encara pels més majors a l'Alt Palància. També la trobem en valencià, ja que la forma preferent és "falaguera", mantenint la "a" que molts altres parlars perden d'acord amb les normes d'evolució històrica de la nostra llengua, potser el contacte amb l'aragonés és clau en esta realització. En aragonés trobem també documentades les formes "felquera" o "falaguera". En castellà abans es deia "helguera" (recordeu el futbolista?) i actualment s'usa quasi amb exclusivitat "helecho". 

Aprofite el post per a agrair al magnífic blog Felqueral, escrit des del cor dels Pirineus, el seu enllaç cap a esta pàgina i vos recomane que el visiteu: aprendreu aragonés i voreu paisatges espectaculars, com el del meravellós felqueral (per desgràcia darrerament un poc sec...) del Circ de Pineta.

PD: Moltíssimes gràcies a totes les persones que m'esteu fent arribar paraules, de veritat, continueu igual! Tingueu en compte que necessite dedicar-li un temps de recerca bibliogràfica a moltes paraules per dirimir el seu origen, i tingueu en compte que em puc equivocar, feu-m'ho saber! Haureu notat que "abón" ha desaparegut, he rebut diverses informacions que la situaven com a paraula del castellà i no com a aragonesisme. Salut i gràcies a tots i totes!

divendres, 2 de març del 2012

Dalla


Malgrat la seua mala fama, la dalla és simplement una ferramenta agrícola, usada per segar.  És part de l'imaginari de la mort en la cultura occidental hui en dia. Dalla és una paraula viva en tot l'aragonés i tot el català, i la trobem tant en el valencià com en els parlars xurros d'interior.

Royo

Royo encara perviu a les comarques xurres, significa roig. A més, és una paraula ben viva a l'aragonés oral i en la toponímia (per exemple, Faixa Roya a Torla). És també un cognom usual entre valencians, tant de la zona costanera com interior, i el seu ús podria ajudar a explicar perquè al valencià va triomfar la forma roig front a altres geosinònims com vermell.

Replegar

Replegar és una paraula que viu a tot el català i a tot l'aragonés. Així, la trobem en el valencià i els parlars xurros valencians, amb el sentit de recollir coses, no de plegar-les sobre elles mateixes. Tant en català com aragonés a voltes diem arreplegar.

Aventar

A qui no li han amenaçat de xicotet amb aventar-li? Aventar-li significa en català, entre altres coses, pegar. En aragonés, abentar significa exclusivament pegar, que és l'ús que li donem a la paraula en terres valencianes, tant en el valencià com en el xurro. L'ús exclusiu de l'accepció compartida amb l'aragonés i la seua presència en les parles xurres ens porta a classificar "aventar" com un aragonesisme més en la nostra terra.

Esvarar / esbarar

Tots i totes ens hem esvarat alguna volta, veritat? Esta paraula només existeix en el xurro i el valencià, no la trobarem en la resta del català occidental. Com sempre es podria adduir a substrats fantasmes per saber d'on ve, però l'estudi i la constatació dels fets ens mostra que esvarar és viu a l'aragonés hui en dia i és un aragonesisme corrent en el castellà que es parla hui en dia a Aragó. En valencià l'escrivim amb ve baixa mentre que en aragonés és amb be alta. Vigileu de no esvarar que març encara gela!

Fardatxo


És molt comú observar fardatxos a les nostres terres. Estos animalets acostumen a prendre el sol en les tòrrides vesprades quan allarga el dia i mengen insectes, ous i petits mamífers com ratolins. Sanchis-Guarner va suggerir un possible origen mossàrab de la paraula a meitat segle XX, hui en dia sabem que és una paraula d'ús comú en l'aragonés, fet que explicaria la seua presència en el lèxic del sud interior de Catalunya i de tot el País Valencià, tant en el català com en el castellà parlat ací.

dijous, 1 de març del 2012

L'oratge

"Oratge" és una bona mostra de l'extensió dels aragonesismes al País Valencià, ja que l'escoltem tant en el valencià com en el castellà de l'interior. En l'aragonés significa bé temps o bé vent fresc, si bé a les terres valencianes arriba amb el primer significat. Els diccionaris castellans diuen que es tracta d'un catalanisme, obviant la seua presència en tot el domini lingüístic de l'aragonés, en tots els llocs on l'aragonés és una parla constitutiva (que va nàixer allà). En català és típic del català occidental i del valencià. 

La pervivència de la paraula a les terres valencianes de parla xurra pot explicar-se per la influència del valencià i la pervivència d'un substrat aragonés. El triomf d'eixa paraula front al "temps" del català oriental s'explica perquè era paraula d'ús comú entre catalans occidentals i aragonesos que foren majoria front als catalans orientals en la repoblació.

El podem trobar escrit com "oratge" (forma valenciana) o bé "orache" o "orage". La pronúncia és africada palatal sorda, ben distinta a la de l'admés en castellà "oraje".

Sobre el naixement d'este blog

La presència de l'aragonés a les terres valencianes ha sigut sovint obviada, no només en l'imaginari popular sinò que també en molts materials d'estudi. Generalment tota menció a l'aragonés quedava en una menció als repobladors que el tenien com a llengua materna i que, segons la tradició, ocuparen les terres de l'interior. Mentrestant es recorria a aspectes obscurs i dels que desconeixem quasi tot, com el tan recorregut com desconegut mossàrab, com a causants de les diferències presents entre el valencià i la resta de les parles catalanes. Els estudis universitaris de les darreres dècades han recorregut per fi a l'aragonés per explicar satisfactòriament les diferències del valencià respecte la resta del català i també per entendre l'origen de bona part del lèxic de les parles castellanes de l'interior del País Valencià.

Des d'ací recollirem paraules, expressions... Que escoltem en terres valencianes i que tenen origen en l'aragonés. El blog està, per suposat, obert a les ampliacions i observacions que vulguen realitzar els lectors, i també al debat.

Des d'ací només pretenem oferir una xicoteta ajuda a la dignificació d'una llengua en greu perill d'extinció, l'aragonés, que deixà una gran petjada tant en el valencià com en el castellà de l'interior del País Valencià.

A plantar fuerte!